Vi erbjuder

 • Resemedicin 
 • Vaccinationer av alla slag 
 • Hälsoundersökning bestående av:      
  15-tal blodprover;
  Blodvärde, blodsocker, sänka, lever- och njurfunktionsprover, kolesterolprover, kalk
  B9- och B12 Vitamin, TSH= sköldkörtelhormon (för kvinnor) och PSA (prostatablodprov) för män. Det ingår även blodtrycksmätning, urinprov, EKG, lungfunktionstest och en omfattande läkarundersökning.
 • Friskintyg för t.ex. körkort, adoption, utlandsstudier, arbete mm 
 • Provtagning enligt kunders egen önskan 
 • Bedömning av födelsemärken


Finns att köpa

 • Impregnerade myggnät
 • Myggmedel; olika sorter. Bl.a. Moskito Guard som är mycket effektivt, doftar gott och är fri från DEET
 • Presentkort