Vi erbjuder

 • Resemedicin
 • Vaccinationer av alla slag
 • Hälsoundersökning bestående av:        Under maj-aug 2021 kan vi tyvärr inte erbjuda denna Hälsoundersökning
  ett 15-tal blodprover, såsom bland annat:
  Blodvärde, blodglucos, urinprov, lever- och njurfunktionsprover, kolesterolprover,
  B9- och B12 Vitamin, TSH= sköldkörtelhormon (för kvinnor) och PSA (prostatablodprov) för män
  Dessutom blodtryck, EKG, lungfunktionstest och en omfattande läkarundersökning
 • Friskintyg för t.ex. körkort, adoption, utlandsstudier, arbete mm
 • Provtagning enligt kunders egen önskan
 • Bedömning av födelsemärken


Till Försäljning

 • Impregnerade tvättbara myggnät
 • Myggmedel; olika sorter
 • Alcogel handdesinfektion
 • Presentkort