Dala vård och vaccin logotyp

Här erbjuder vi färdiga paket inom olika områden och självklart kan de ändras enligt dina önskemål.

Alla hälsoundersökningar och provtagningar utförs av leg. sjuksköterska och klinisk fysiolog.

pexels-karolina-grabowska-4386467

Hälsoundersökning

Vi erbjuder två färdiga paket av hälsoundersökningar 

– Den 1:a är en mer omfattande hälsoundersökning och den 2:a gör en bra analys av hur man mår och om något avviker i hälsan. 

Längd
Vikt
BMI- Body Mass Index
Urinprov
Blodtryck
Blodsocker
Hb- blodvärde
Spirometri- lungfunktionstest
EKG
Skattningsskala mående

Blodprover:

SR- sänka
Natrium
Kalium
Calcium total
Kobolamin- B-vitamin 12
Folat- B-vitamin 9

LD- leverprov
ALAT- leverprov
Kolesterol total
LDL/HDL- blodfetter
Triglycerider- blodfetter

TSH- sköldkörtelprov för kvinnor
PSA- prostataprov för män

Det ingår även en omfattande läkarundersökning när hälsoundersökningen utförs på mottagningen i Borlänge.

Vid besök på er arbetsplats utförs undersökningarna av leg. sjuksköterska eller klinisk fysiolog. Vid behov finns alltid en läkare för konsultation.

Vid hälsoundersökning på mottagningen i Borlänge:

Hälsoundersökningen sker i 2 delar.
Ett besök till leg. sjuksköterska eller klinisk fysiolog för provtagning och ett besök till läkare några dagar senare 
och det beräknas ta 45 minuter/ besök.

Det är viktigt att du är fastande vid det första besöket för att provsvaren ska bli korrekta.

Övriga prover kan beställas mot separat kostnad.

Längd
Vikt
BMI- Body Mass Index
Midjemått
Urinprov
Blodtryck
Blodsocker
Hb- blodvärde
PEF- lungfunktionstest

Blodprover:

ALAT- leverprov
Kreatinin- njurprov
LDL/HDL- blodfetter
Triglycerider- blodfetter
TSH- sköldkörtelprov för kvinnor
PSA- prostataprov för män

Du får alltid läkares skriftliga kommentar på provsvaren. Du väljer själv om du vill komma och hämta dem på mottagningen eller få svaret mejlat till dig.

Undersökningen beräknas ta ca 30 minuter.

Det är viktigt att du är fastande inför besöket för att provsvaren ska bli korrekta.

Övriga prover kan beställas mot separat kostnad.

För mer information, ring oss på 0243- 125 00

blodprov hos Dala vård & vaccin

Provtagningspaket

Vi erbjuder flera olika färdiga provtagningspaket som är riktade mot olika områden. Undersökningarna och provtagningarna utförs av leg. sjuksköterska eller klinisk fysiolog. 

Har du under en längre tid känt dig tröttare än vanligt? Har inte samma ork men finner ingen anledning till detta? Det här paketet med undersökningar kan då vara ett sätt för dig att utreda vad som kan vara orsak till trötthet. 

Blodtryck
Blodsocker (p-glukos)
Hb- blodvärde
S-TSH (sköldkörtelhormon)

Besöket beräknas ta ca 15 minuter.

Inom en vecka sammanställer vi dina resultat. Du väljer själv om du vill hämta provsvaren på mottagningen eller få det mejlat till dig. 

Om du önskar fler prover kan detta beställas mot separat kostnad.

Pris 1100:-

Många män väljer att ta ett PSA-prov för att kontrollera eventuella cellförändringar i prostatakörteln. 

Du behöver inte vara fastande och besöket beräknas ta 15 minuter.

Du kommer även få lämna urinprov vid besöket.

Du kommer vid besöket få några uppföljande frågor som tex ärftlighet, förändringar med urinvägarna som kan vara bra att ha funderat på innan. 

Inom en vecka sammanställer vi dina resultat. Du väljer själv om du vill hämta provsvaren på mottagningen eller få det mejlat till dig. 

Om du önskar fler prover kan detta beställas mot separat kostnad.

Pris 1100:-

S-TSH
S-T3
S-T4

Besöket beräknas ta ca 15 minuter.

 Om du redan tar sköldkörtelmedicin ska du inte ta tabletten dagen för besöket.

Inom en vecka sammanställer vi dina resultat. Du väljer själv om du vill och hämta provsvaren på mottagningen eller få det mejlat till dig. 

Om du önskar fler prover kan detta beställas mot separat kostnad.

Pris 1100:-

Finns det diabetes i din släkt? Är du överviktig och har osunda kostvanor? Har du plötsligt fått ökad törst? Ökade urinmängder? Har du hastigt gått ner i vikt? Då kan det här paketet vara något för dig.

Längd
Vikt
Blodtryck
Blodsocker (p-glukos)
S-HbA1C (långtidsblodsocker)

Besöket beräknas ta ca 15 minuter. Det är viktigt att du är fastande inför besöket för att provsvaren ska bli korrekta. 

Vid denna undersökning får du provsvaren direkt vid besöket samt muntlig information.

Om du önskar fler prover kan detta beställas mot separat kostnad.

Pris 1100:-

Alkoholscreening kontrolleras med peth-blodprov.

Du behöver inte vara fastande och besöket beräknas ta 15 minuter.

Inom en vecka sammanställer vi dina resultat. Du väljer själv om du vill hämta provsvaren på mottagningen eller få det mejlat till dig. 

Om du önskar fler prover kan detta beställas mot separat kostnad.

 

Pris 1100:-


Drogscreening kontrolleras med urinprov.

Du behöver inte vara fastande och besöket beräknas ta ca 15 minuter.

Vid denna undersökning får du provsvaren direkt vid besöket.

Om du önskar fler prover kan detta beställas mot separat kostnad.

 

Pris 1100:-

Höga blodfetter kan vara ärftligt men oftast beror det på felaktigt kostintag och för lite fysisk aktivitet. På sikt kan höga blodfetter resultera i hjärt-kärlsjukdom. Med den här undersökningen får vi svaret om det krävs en livsstilsförändring eller behandling. 

S-HDL

S-LDL

S-Triglycerider

S-Total/kvot

Besöket beräknas ta ca 15 minuter. Det är viktigt att du är fastande inför besöket för att provsvaren ska bli korrekta.

Inom en vecka sammanställer vi dina resultat. Du väljer själv om du vill hämta provsvaren på mottagningen eller få det mejlat till dig. Skriftlig och muntlig information ges.

Om du önskar fler prover kan detta beställas mot separat kostnad.

Pris 1100:-

För dig som inte har kontrollerat blodtrycket på länge eller funderar på hur din kropp och hjärta mår. Ett obehandlat högt blodtryck kan på sikt skapa hjärt-kärlsjukdom. 

Blodvärde (p-Hb)
Blodsocker (p-glukos)
Puls
Blodtryck
Längd 
Vikt

Besöket beräknas ta ca 15 minuter. Det är viktigt att du är fastande inför besöket för att provsvaren ska bli korrekta.

Provsvaren får du direkt vid besöket. Skriftlig och muntlig information ges. 

Om du önskar fler prover kan detta beställas mot separat kostnad.

Pris 1100:-

För mer information, ring oss på 0243- 125 00 eller mejla oss på info@dalavardochvaccin.se