Vaccinationer
Hälsoundersökningar
Läkarintyg

Välkommen till Dala vård & vaccin i Borlänge.

vi som jobbar på Dala Vård & Vaccin

Välkommen till oss

Öppettider:

Måndag – fredag kl. 8.00-16.30
För att undvika smittspridning, har vi endast tidsbokning på mottagningen.

Telefontid:

Måndag – fredag kl. 8-12
Tel: 0243-125 00
info@dalavardochvaccin.se