Dala vård och vaccin logotyporolig för läkarbesök

Tips till dig som ska vaccinera ditt barn

Många barn och föräldrar känner oro och olust när barnen ska få en spruta. Hur gör man om barnet inte vill eller vågar? Du känner förstås ditt barn bäst och hur deras rädsla kan bemötas, men här är några erfarenheter som vi vill dela med oss.

Eftersom barn inte kan förstå anledningen till ev. vaccination behöver de ett starkt och samtidigt vänligt stöd från den vuxne för att känna trygghet i situationen.

Många barn blir lugnare om föräldern är bestämd snarare än om den vuxne verkar osäker om sprutan ska tas. Låt inte barnet ta det beslutet. Det är du som vuxen som bestämmer om barnet ska vaccineras eller ej. Logiska förklaringar går oftast inte hem hos barn som tex. ”då kan du inte följa med…”, ”du kan bli sjuk…” Alltså var vänlig men bestämd.

Förbered barnet hemma innan det är dags. Prata om att ni ska vaccineras och att det kommer känns lite, men att det går bra. Bestäm i förväg hur ni ska sitta, tex i mammas knä, själv bredvid föräldern, vilken arm som vaccinet ska ges i. Kortärmad tröja vid besöket kan vara smidigt, då blir det ett moment mindre att göra för den om är rädd och nervös. Det kan vara bra att träna på hur armen känns när den är avslappnad då det känns mindre ju mer avslappnat barnet är.

Barn har en fantastisk fantasi, vilket gör att de kan ha en helt annan bild än verkligheten av hur det kommer gå till. Det blir oftast bara värre av att vänta eller titta på när andra i familjen vaccineras. Den som är mest rädd eller nervös vaccineras först.

Det är bra om barnet är någorlunda utvilad och har ätit något en stund innan vaccinationen, allt känns jobbigare om man är lite trött och hungrig. Kan kännas tryggare om bästa gosedjuret följer med.

Om du som förälder är väldigt stickrädd kan det vara bra om någon annan vuxen som barnet känner väl kan vara med, då föräldrars oro ofta överförs till barnet.

Hjälp alltså barnet att varsamt men bestämt få sin spruta, som oftast ges i överarmen. Låt barnet sitta i ditt knä i en fast men trygg omfamning och sen få välförtjänt beröm. Ofta blir barnet förvånat över hur lite det kändes och kan stolt gå härifrån.

Vi som arbetar på mottagningen har stor erfarenhet av att vaccinera barn i alla åldrar och vuxna som känner oro inför vaccination.

Tips till dig som som känner oro och obehag inför vaccination

Vi som arbetar på mottagningen har stor erfarenhet av att vaccinera barn i alla åldrar och vuxna som känner oro inför vaccination.

Det är vanligt att ha olustkänslor när det handlar om vaccination och vård där det ingår nålstick.

Berätta för oss när du kommer om hur du känner. Det blir oftast bara värre av att vänta eller titta på om ni är flera som ska vaccineras. Den som är mest rädd eller nervös vaccineras först.

Det är bra om du är någorlunda utvilad och har ätit något en stund innan vaccinationen, allt känns jobbigare om man är lite trött och hungrig.